Fast ejendom

I AGRO Advokater tilbyder vi rådgivning om fast ejendom. Vores rådgivning omfatter bl.a.

Vi bistår desuden gerne i forbindelse med større landbrugshandler.

Vi er vant til at håndtere dialogen med kommuner og andre myndigheder, og vi er ofte partsrepræsentanter i diverse klagenævn og kommissioner samt i retssager.

Ansættelses- og arbejdsret

I AGRO Advokater rådgiver vi primært private arbejdsgivere og kan tilbyde rådgivning inden for alle ansættelses- og arbejdsretlige områder.

Ansættelsen af en medarbejder indebærer altid en potentiel risiko for, at der opstår en tvist – enten i forbindelse med ansættelsen, under ansættelsen eller ikke mindst ved ansættelsesforholdets ophør. Vores rådgivning består i at forudse og forebygge konfliktsituationer mellem arbejdsgiver og medarbejdere og herunder afdække virksomhedens muligheder for ansættelsesretlige sanktioner. ­

Samtidig håndterer vi opståede konflikter, hvor der er fokus på den for virksomheden bedst mulige juridiske og forretningsmæssige løsning. 

Miljøret

I AGRO Advokater har vi gennem mange år specialiseret os i både landbrugets særlige forhold og generelle problemstillinger inden for plan-, bygge- og miljøområdet.

Vi har udover en specialiseret, juridisk ekspertise en unik adgang til teknisk viden, som ofte er afgørende for at kunne rådgive om og gennemføre sager inden for miljøområdet.

Skatteret

I AGRO Advokater har vi stor ekspertise inden for skatteret og de mange specialer, som området strækker sig over.

Ved generationsskifter kan vi blandt andet bistå med rådgivning om, hvordan boets bedst behandles, så beskatningen ikke bliver højere end nødvendigt. Skat har således stor betydning ved generationsskifte, og rådgivning om generationsskifte bør derfor altid omfatte de skattemæssige konsekvenser. Dette er også tilfældet, når generationsskiftet sker i forbindelse med et dødsbo.

Hestejura

I AGRO Advokater er vi specialiserede inden for hestejura. Vi har stor erfaring inden for området, og vi kender til de kender de særlige forhold, der gælder, når det handler om levende dyr og en specifik sportsgren.

Det gælder alt lige fra alle former for kontrakter, opstaldning og ansættelse af staldmedhjælpere til skatte- og forsikringsområdet, hvor der er masser af undtagelser og særregler. 

Dødsbohandling

Dødsbobehandling er ofte ikke det første, de efterladte tænker på, når der sker et dødsfald i familien. Sorgen fylder naturligvis mest, og der kan være mange følelser på spil. Derfor er de praktiske opgaver, som følger med et dødsfald i familien, ofte noget, der er behov for­ hjælp til.

I AGRO Advokater bistår vi med samtlige opgaver, der kan være i forbindelse med opgørelsen af et dødsbo.

Scroll til toppen

Christina Kirk Mizzi

Advokat (L)

Christina Kirk Mizzi er ansat i AGRO Advokater og er specialiseret inden for landbrugsretten, og beskæftiger sig primært med ekspropriationssager, planlovgivningen, landsbrugsejendomme samt sager knyttet til hestejura.

Christina Kirk Mizzi har en betydelig procedureerfaring med sager ved både by- og landsretterne samt voldgiftssager.

Hun har derfor en unik praktisk erfaring, der bruges i hendes rådgivning, hvor hun lægger vægt på en helhedsorienteret rådgivning, der holder fokus på enkelhed og forståelighed overfor klienten.

Christina har møderet for Landsretten og desuden flere års erfaring fra egen advokatvirksomhed.

Jane Karlskov Bille

Advokat

Jane er advokat i AGRO Advokater og har stor erfaring med at indhente syn- og skøn til brug for skattesager, særligt i sager om en virksomhed skattemæssigt kan anerkendes som erhvervsmæssigt drevet. Jane rådgiver desuden om optimal beskatning af dødsboer.

Derudover er Jane ansat som chefkonsulent i erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer, hvor hun rådgiver om de skattemæssige forhold ved generationsskifte, herunder om værdiansættelse og gaver, ligesom Jane har stor erfaring med rådgivning forud for og i forbindelse med et dødsfald med henblik på at tilrettelægge skiftet bedst muligt. Jane rådgiver endvidere om de skattemæssige forhold ved konkurs og akkord.

Jane er en erfaren underviser indenfor generationsskifte, dødsbobeskatning samt de skattemæssige forhold for personer i økonomisk krise. Jane har en ph.d. i skatteret  fra 2004 om succession ved generationsskifte.

Line Maagaard

Advokat

Line er advokat i AGRO Advokater og yder juridisk rådgivning samt fører retssager indenfor navnlig de miljøretlige aspekter af landbrugets retsforhold. Dette omfatter bl.a. områder som husdyr, vandløb, grundvandsbeskyttelse, ekspropriation og råstofindvinding.

Line er desuden tilknyttet som specialkonsulent i Landbrug & Fødevarer, hvor hun bidrager til at sikre en bæredygtig fødevareproduktion i Danmark. Line yder i den forbindelse en bred vifte af intern og ekstern rådgivning vedr. landbruget, fødevareerhvervet og de hertil knyttede erhverv.

Line har opnået mangeårig specialisering indenfor miljø-, plan- og byggeret, herunder fra advokatbranchen og Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Jacob Langvad Nielsen

Advokat (L)

Jacob er indehaver af AGRO Advokater og har mange års erfaring med førelse af retssager og rådgivning indenfor alle områder af arbejds- og ansættelsesretten samt erhvervskontrakter generelt. Jacob har møderet for Landsretten.

Jacob rådgiver om alle ansættelsesretlige forhold indenfor landbrug, fødevare- og segesindustrien. Jacob rådgiver både landmænd og små- og mellemstore virksomheder ligesom han bistår rådgivningsvirksomheder og rådgivere indenfor branchen. Jacob er en af branchens førende eksperter på det ansættelsesretlige område, og han er en meget benyttet underviser på området.

Jacob var advokat i advokatbranchen fra 2005 til 2012, hvor han blev ansat i Landbrug & Fødevarer. Jacob stiftede AGRO Advokater i 2015.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.